Zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach. Praca w gospodarstwie rolnym powoduje powstawanie dużej masy odpadów opakowaniowych. Etykieta każdego produktu informuje o niebezpieczeństwie lub zagrożeniach, jakie może on stwarzać, wskazując jednocześnie na sposób postępowania z opakowaniem. Sprawdź etykietę produktu i dowiedz się jak odpowiedzialnie postąpić z opakowaniem.
Zabrania się palenia opakowań po środkach niebezpiecznych oraz wykorzystywania do innych celów. Zgodnie z wymogami prawnymi, powinny być one odpowiednio zagospodarowane na koszt i odpowiedzialność ich posiadacza.

System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie.

- Zwrot opakowań jest bezpłatny.

- Zgromadź czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania i przynieś je do sklepu, który uczestniczy w Systemie.

- Uwaga: opakowanie można oddać do dowolnego sklepu, który uczestniczy w Systemie. Nie ma konieczności okazywania paragonu czy też faktury.

JAK PRZYGOTOWAĆ OPAKOWANIA DO ZWROTU?

  1. Sprawdź informacje na etykiecie, jeśli zawierają piktogramy i znaki ostrzegawcze, to możesz zwrócić to opakowanie do sklepu prowadzącego zbiórkę

     ODBIERAMY

  • Opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

 

1

  • Opakowania po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, takie jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

 

2

     NIE ODBIERAMY

  • Brudnych opakowań,
  • Opakowań z resztkami produktów,
  • Opakowań z produktami przeterminowanymi,
  • Opakowań zbiorczych, np. kartonów, folii stretch,
  • Opakowań po innych produktach niż zbierane w systemie.
  1. Warunkiem przyjęcia opakowań jest ich czystość! Wypłucz trzykrotnie każde opakowanie po produkcie płynnym, a popłuczyny wykorzystaj do zabiegu. Dzięki temu wykorzystasz całkowicie produkt i zminimalizujesz potencjalne ryzyko kontaktu ze stężonym produktem osób uczestniczących w zbiórce i transporcie opakowań.
  2. Czyste opakowania przynieś do sklepu, w którym kupiłeś produkty.

 

 

 

11

31

Cookies